Brnenský Besedný dom v nedeľu 15. februára 2015 hostil slávnostný koncert nazvaný "Jihomoravský kraj - 15 let pro Vás", ktorý zahájil tohtoročné oslavy spojené s pätnástym výročím obnovenia krajskej samosprávy. Účastníkov koncertu, medzi ktorými nechýbali členovia juhomoravského krajského zastupiteľstva od jeho vzniku až po dnešok, pozdravil súčasný hajtman Michal Hašek.

"Pred pätnástimi rokmi bola obnovená krajská samospráva a počas týchto rokov sa v krajskom zastupiteľstve vystriedali desiatky žien a mužov, zástupcov občanov južnej Moravy. Dnešok je príležitosťou pre poďakovanie za Vašu prácu pre kraj, " uviedol Michal Hašek. Ako následne dodal, za uplynulé roky Juhomoravský kraj preukázal svoju zmysluplnosť a životaschopnosť. "Stali sme sa najdynamickejším regiónom v podpore vedy, výskumu a inovácií, sme vinársku vlajkovou loďou celej ČR. Úspešne sme sa vyrovnávali s následkami povodní či zosuvov, ktoré nás v minulých rokoch opakovane postihli. Sme stabilným a rýchlo sa rozvíjajúcom regiónom, ktorý ctí tradície aj myslí na budúcnosť, " konštatoval hajtman.

V priebehu večera juhomoravský hajtman Michal Hašek odovzdal pamätné listy členom krajskej rady v uplynulých volebných obdobiach. V rámci nedeľného slávnostného koncertu potom zazneli skladby z českých a svetových opier pre zbor i orchester v podaní Českého filharmonického zboru Brno a Moravskej filharmónie Olomouc.

Pozvanie na túto slávnostnú udalosť prijal aj honorárny konzul SR v Brne Jaroslav Weigl.