Inaugurácia prvej rektorky v histórii Mendelovej univerzity 

20. marca 2018 sa na pôde Mendelovej univerzity odohrala historicky prvá inaugurácia rektorky. Za účasti viacerých  zástupcov predstaviteľov štátu, krajskej a mestskej správy ako aj zastupiteľských úradov, medzi ktorými bol prítomný aj honorárny konzul SR Jaroslav Weigl, ako aj ďalších významných osobností verejného života bola prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. slávnostne inaugurovaná do svojho úradu. Do rektorskej funkcie ju vymenoval prezident ČR Miloš Zeman s platnosťou od 1. februára 2018.

Zdroj: tu