V stredu 12.3.2014 honorárny konzul Slovenskej republiky Jaroslav Weigl prijal pozvanie hejtmana Jiřího Běhounka a navštívil kraj Vysočina, ktorý je jedným z krajov jeho konzulárneho obvodu.

Pri spoločnom stretnutí s krajskou politickou reprezentáciou sa oboznámil so základnými sociekonomickými charakteristikami kraja a rovnako tiež s konkrétnymi príkladmi spolupráce kraja so súkromným sektorom v regióne. Zaznela taktiež aj téma dlhodobej spolupráce Vysočiny s Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorá je v súčasnosti úspešná nielen na úrovni stredných škôl, ale aj v sociálnej oblasti.

Ďalšiu časť programu na Vysočine strávil pán konzul na Krajskej správe a a údržbe ciest Vysočiny, ktorá v rámci svojej činnosti spolupracuje s partnermi zo Slovenska.