V stredu 20.augusta 2014 navštívil Mendelovu univerzitu v Brne honorárny konzul Slovenskej republiky v Brne, Jaroslav Weigl. Spolu s rektorom Mendelovej univerzity prof. RNDr. Ladislavom Havlom, CSc. prejednali možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce a vzájomnej podpory medzi univerzitou a SR.