V sobotu 19.10. 2013 sa v zrkadlovej sále Hotela Slovan konala oslava 20. výročia Obce Slovákov v Brne. Jej predsedníčka, Judita Guštafíková,  si zaspomínala formou prezentácie fotografií na vznik, začiatky a doterajšiu činnosť obce. Cieľom tohto občianskeho združenia je nielen združovať Slovákov žijúcich v Brne, ale tiež rozširovať informácie o Slovensku, či organizovať pravidelné stretnutia členov a kultúrne podujatia.

Okrem honorárneho konzula Slovenskej republiky Jaroslava Weigla boli hosťami aj predsedovia iných spolkov Slovákov v Českej republiky, taktiež redaktor časopisu Korene, dr. Peter Lipták, či operetná speváčka Táňa Janošová, ktorá spríjemnila oslavu spevom slovenských ľudových piesní.

Poobedie bolo zakončené príjemným rautom v prostredí hotela, kde si hostia mohli vymeniť spoločné spomienky, či porozprávať sa o víziach do budúcnosti.