V reprezentatívnych priestoroch Multifunkčného centra zámku Lednice v nedeľu 13. decembra 2015 vyvrcholilo slávnostné vyhlásenie Ceny Juhomoravského kraja. Slávnostnej udalosti sa účastnili aj viaceré významné osobnosti, medzi nimi aj honorárny konzul SR Jaroslav Weigl, ktorému Juhomorvský kraj spadá do konzulárneho obvodu a oblasti pôsobenia.

Hajtman Michal Hašek vo svojej reči vyzdvihol význam ocenených osobností pre celý región južnej Moravy. „V tomto roku si pripomíname pätnásť rokov od znovuobnovenia krajskej samosprávy. Symbolickým zavŕšením osláv tohto pologuľatého jubilea je práve udeľovanie Ceny Juhomoravského kraja. Od roku 2004, kedy boli tieto ocenenia odovzdané prvýkrát, sa jej laureátmi stala stovka vynikajúcich osobností južnej Moravy. Niektorí už nie sú medzi nami – pripomeniem napríklad svetovo uznávaného pestovateľa chryzantém Jana Dvořáka, mikulovského prepošta Stanislava Krátkeho, herca Erika Pardusa, archeológa Zdeňka Klanicu, nestora našej energetiky Jiřího Braunera alebo básnika Zdeňka Rotrekla, “ uviedol Michal Hašek.

„Schádzame sa tu, aby sme ocenili činy a poukázali tým na dlhoročnú úspešnú prácu významných osobností spätých s našim krásnym krajom. Ide mnohokrát o osobnosti, ktoré nenájdete na prvých stránkach novín a v televíznych reláciách v najsledovanejšom čase – či už sú to vedci, umelci, podnikatelia, športovci, aj tí, ktorí dokážu zachrániť život druhým. Ľudia rôznych generácií, ktorých si môžeme vážiť. Vynikajú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, ale majú jedno spoločné – vo svojom živote a vo svojej práci nečakali na to, čo pre nich štát, spoločnosť či okolie urobí, ale práve naopak … Dámy a páni, milí susedia, dnes oceňujeme výnimočné osobnosti nášho kraja , našich spoluobčanov, ktorí sa často nebáli ísť proti vetru, prejaviť statočnosť a obohatili našu spoločnosť svojím výnimočným nadaním. Práve takí ľudia sú soľou nášho regiónu, soľou našej krajiny. Som rád, že sme sa dnes večer všetci spoločne zišli preto, aby sme im vzdali svoj hold, “ povedal pred slávnostným aktom Michal Hašek.

Krajskí zastupitelia schválili udelenie Ceny Juhomoravského kraja pre rok 2015 celkom sedemnástim osobnostiam z rôznych oblastí 17. septembra 2015. Cena Juhomoravského kraja je ocenenie, ktorým Zastupiteľstvo Juhomoravského kraja oceňuje vynikajúce zásluhy o rozvoj Juhomoravského kraja, hrdinské a iné výnimočné činy osobností, ktoré sa na území kraja narodili, žijú alebo sú s ním spojené svojím pôsobením, ktorých život, dielo, činnosť alebo konanie výrazným spôsobom reprezentuje v určitej oblasti Juhomoravský kraj a prispieva k jeho ohlasu a dobrému menu, a ktoré svojimi morálnymi kvalitami môžu byť príkladom. Cena sa udeľuje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupiteľstva. K jej držiteľom patrí okrem iného Hana Zejdová (v roku 2004), Karel Kašpárek (v roku 2005), Yvetta Hlaváčová (v roku 2006), Jiří Netík (v roku 2007), David Kostelecký (v roku 2008), Jiří Škrla (v roku 2009), Václav Věžník (v roku 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roku 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knápková v roku 2012, súrodenci Hana a Petr Ulrychovi či Ján Smolík v roku 2013 a napr. Jiří Daler a Armin Delong v roku 2014.

Zastupiteľstvo Juhomoravského kraja udelilo Cenu Juhomoravského kraja v roku 2015 týmtoosobnostiam.

V priebehu večera vyznamenal hajtman Michal Hašek Zlatou medailou Juhomoravského kraja dvadsaťšesťročného Davida Bartoša, ktorý zachránil život dvom ľuďom v Břeclavi, ktoré postupne vyviedol z horiaceho domu.

Za dlhodobú medziregionálnu a medzištátnu spoluprácu boli ocenené aj zahraničné osobnosti,partnerské regióny južnej Moravy a tiež Agrárna komora ČR. Ocenenia vyzdvihli vynikajúcu spoluprácu s Juhomoravským krajom, ktorá podľa slov oboch strán bude pokračovať aj v budúcnosti.

c+03c+05c+07c+11c+14c+15c+22d+02

Zdroj: http://m.jihomoravskenovinky.cz/zpravy/regiony/hejtman-hasek-predal-ceny-jihomoravskeho-kraje/http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=285701&TypeID=2