Dňa 16.1.2014 sa na brnenskom výstavisku konal veľtrh premyslu cestovného ruchu GO a RegionTour.

Pri tejto príležitosti bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi Juhomoravským a Trenčianskym samosprávnym krajom. Následne po nej sa predseda TSK Jaroslav Baška stretol s honorárnym konzulom Slovenskej republiky Jaroslavom Weiglom. Prehovorili spolu o vzájomnej podpore a spolupráci a zároveň si prezreli spolu kopaničiarsku expozíciu, ktorá reprezentovala trenčiansky kraj v Českej republike.

Veľtrh REGIONTOUR je nosným projektom na podporu domáceho cestovného ruchu a incomingu v Českej republike. Zúčastňujú sa ho kľúčové subjekty a osoby s rozhodujúcimi právomocami v cestovnom ruchu ČR a jednotlivých regiónoch. Veľtrh GO sa zameriava na výjazdovú turistiku. Popri tuzemských cestovných kanceláriach a agentúrach sa ho zúčastňujú poskytovatelia služieb cestovného ruchu v obľúbených zahraničných destináciách a zahraničné turistické centrály.