Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR 13. novembra 2014 najväčšie podujatie na podporu exportu na domácej pôde – Exportné fórum 2014 krajín V4 a Rakúska. Podujatie nadviazalo na predchádzajúcich sedem úspešných ročníkov Slovenskej kooperačnej burzy.

Partnerskými krajinami tohtoročného Exportného fóra boli krajiny V4 spolu s Rakúskom a podujatie bolo zaradené Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR medzi oficiálne podujatia Predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine.

Sprievodným podujatím bola prezentácia Teritoriálnych konzultácií a projektov, na ktorom boli zastúpení ekonomickí diplomati krajín V4 a Rakúska spolu so zástupcami vybratých partnerských inštitúcií z krajín V4: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, SARIO, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Enterprise Europe Network Slovensko, Czech Trade, Hungarian national trading house, invest in Poland, Advantage Austria.

Od svojho vzniku v roku 2007 je toto podujatie príležitosťou pre slovenské malé a stredné podniky nájsť si exportné a obchodné príležitosti v zahraničí a preniknúť tak na globálny trh a zahraničným účastníkom poskytuje možnosť nadviazať nové kontakty s domácimi firmami.

SARIO aj takto pomáha slovenským firmám etablovať sa v silnej zahraničnej konkurencii. Sme presvedčení, že naši výrobcovia vedia zahraničným partnerom ponúknuť kvalitu a presadiť sa tak na svetových trhoch“, povedal generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.

Exportné fórum 2014 bolo už tradične zamerané na individuálne B2B rokovania firiem pričom zároveň poskytlo priestor na prezentáciu obchodných ponúk, či návrhov na vytvorenie spoločných podnikov a partnerstiev. Počas predchádzajúcich siedmych ročníkov konania tohto medzinárodného „veľtrhu“ kooperačných príležitostí sa do B2B rokovaní zapojilo celkovo 6 partnerských krajín, 1208 firiem a 3065 účastníkov.

Exportného fóra 2014 sa zúčastnilo 148 spoločností (84 slovenských, 64 zahraničných) z 19 krajín a SR, pričom z regiónu V4 a Rakúska to bolo 102 subjektov a celkovo sa na tomto podujatí uskutočnilo 583 oficiálne registrovaných B2B rokovaní a ďalšie množstvo neformálnych rozhovorov počas sprievodného programu.

Pozvanie na účasť prijal aj pán konzul Jaroslav Weigl so snahou podporiť presadenie slovenských firiem na českom trhu.

Zdroj: www.sario.sk