Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa v Žiline uskutočnilo podnikateľské fórum na tému České a slovenské inovácie v oblasti riešenia vodného hospodárstva. Medzi hosťami, ktorí prispeli k inovatívnym myšlienkam v tejto oblasti, boli odborníci pôsobiaci v sektore vodárenskom, stavebnom, likvidácie odpadu a ekologických záťaží. 

Zástupcami v obchodnej a diplomatickej oblasti boli Lívia Klausová, veľvyslankyňa ČR v Bratislave, Jaroslav Weigl, honorárny konzul SR v Brne, Milan Vašanič, predseda predstavenstva SOPK Žilina, Jaroslav Kalfiřt, obchodný radca na Veľvyslanectve ČR v Bratislave.